Poligrafia jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina przemysłu, zajmująca się szeroko rozumianym drukiem. Obejmuje ona wiele dziedzin, wśród nich najważniejsze to:

  • przygotowalnia poligraficzna, która zajmuję się wirtualnymi projektami wszelkich publikacji;
  • procesy drukarskie, obejmujące druk z wcześniej przygotowanych płyt będącymi foramami drukowymi;
  • obróbka introligatorska, nadająca ostateczny kształt każdej publikacji.

Przemysł poligraficzny na przestrzeni lat przeszedł niezwykłą metamorfozę. Od najstarszych technik, wymyślonych przez naszego mistrza Gutenberga, do stosowanych dziś powszechnie technik cyfrowych. Ogromny wpływ miała na to rewolucja komputerowa, która objęła swym zasięgiem również poligrafię. Dziś ten przemysł nie mógłby istnieć bez komputerów i wielu aplikacji komputerowych (DTP, rastrowa i wektorowa grafika komputerowa itp.).

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych poligrafii.

Uwaga: nasza szkoła jest jedyną w województwie i jedną z niewielu w kraju placówek kształcącą w tak atrakcyjnym kierunku, jakim jest poligrafia! Po ukończeniu naszej szkoły możesz kontynuować naukę w Politechnice Łódzkiej, na jednym z czterech kierunków poligraficznych (na wydziale chemicznym i mechanicznym).